Krumbaek.dk på nettet siden 1998

 

News

 

 

• Headlines »

12 november 2008, Nyt design fra www.one.com testes. 

 

• Headlines »

10 november websiden var blevet hakket, jeg brugte Joomla CRM system.

 

• Headlines »

John Krumbæks website

 

 

 

Velkommen til min lille side om Dynamics AX (Axapta) genvejestaster.

 

Welcome to my small site about Dynamics AX (Axapta) shortkeys.

 

 

Mest brugte taster

 

Globale Funktioner

 

Ctrl+N

Opret ny post

Alt+O

Godkend oprettelse

Ctrl+S

Gem eller godkend

Esc

Forlad formen

Enter

Vælg

Alt+F9

Slet en post

F5

Gendan post

Ctrl+C

Kopier det valgte

Ctrl+V

Indsæt det kopierede

 

 

Hjælp og Søgning

 

F1

Vis hjælp til hele formen

Shift+F1

Vis hjælp til aktive felt

Alt+Pil ned

Åben valgliste

Ctrl+Alt+F4

Gå til Hovedtabel

Ctrl+F

Søg

Ctrl+K

Filtrer

Ctrl+shift+F3

Fjern filter

 

 

Navigationstaster

 

Pil op

Ryk en linje op

Pil ned

Ryk en linje ned

Pil venstre

Et tegn til venstre

Pil højre

Et tegn til højre

Tap

Næste felt

Shift+Tap

Forrige felt

PgUp

Forrige post

PgDn

Næste post

Home

Start på linjen

End

Slut på linjen

Ctrl+Home

Første post

Ctrl+End

Sidste post

Ctrl+PgUp

Forrige skærmbillede

Ctrl+PgDn

Næste skærmbillede

Ctrl+Tap

Næste fane

Ctrl+Shift+Tap

Forrige fane

 

 

Tastaturgenveje

 

CTRL+N 

Opret en ny vare

ALT+F9 

Slet den aktuelle vare

F1 

Vis vinduet i Navision Axapta Hjælp.

SKIFT+F1 

Vis hjælpen (Hvad er dette?) til det aktuelle felt i den åbne form.

CTRL+K

Filtrer på basis af den aktuelle kolonne (dialogboksen Filter)

CTRL+F3 

Definer de felter og værdier, der skal filtreres efter (dialogboksen Forespørgsel)

CTRL+F

Søg efter data baseret på den aktuelle kolonne (dialogboksen Find)

CTRL+SKIFT+F3

Fjern det aktuelle filter

CRTL+ALT+F4 

Åbn den form, som indeholder fuldstændige listeoplysninger (til listforms)

ALT+Pil ned

Åbn den liste, hvor du kan vælge

CTRL+HOME 

Gå til det første punkt på listen

CTRL+END 

Gå til det sidste punkt på listen

Page Up 

Forrige side med punkter

Page Down 

Næste side med punkter

CTRL+G 

Gå til det angivne sidenummer

HOME 

Gå til toppen af siden

END 

Gå til slutningen af siden

CTRL+PAGE UP

Gå til starten af rapporten

CTRL+PAGE DOWN

Gå til slutningen af rapporten

ALT+F7 

Gå til forrige side med data

ALT+F8 

Gå til næste side med data

TAB 

Næste felt

SKIFT+TAB 

Forrige felt

CTRL+Page Down

Næste feltgruppe

CTRL+Page Up

Forrige feltgruppe

CTRL+TAB

Næste fane

CTRL+SKIFT+TAB

Forrige fane

CTRL+P 

Udskriv en rapport over indholdet af den aktuelle form (auto-rapport)

CTRL+S 

Gem indholdet

CTRL+F4 

Gem ændringer, og luk den aktuelle form

ESC 

Luk den aktuelle form uden at gemme ændringer

CTRL+Q 

Annuller ændringer

CTRL+SKIFT+HOME 

Vælg alle (synlige) punkter på en liste fra det sidste til det første

CTRL+SKIFT+END 

Vælg alle (synlige) punkter på en liste fra det første til det sidste

CTRL+A 

Vælg alle (synlige) punkter på en liste

 

 

Most used shortkeys

 

Global Funktions

 

Ctrl+N

Create new record

Alt+O

Approve creation

Ctrl+S

Save or approve

Esc

Leave screen

Enter

Choose or Enter

Alt+F9

Delete a record

F5

Restore the active record

Ctrl+C

Copy the selection

Ctrl+V

Insert clipboard contents

 

 

Help and seach

 

F1

Display help to the whole form

Shift+F1

Displays help to the active field

Alt+Arrow down

Open a picklist

Ctrl+Alt+F4

Go to Maintable

Ctrl+F

Search

Ctrl+K

Filter

Ctrl+shift+F3

Remove filter

 

 

Navigationskeys

 

Arrow up

Move one line up

Arrow down

Move one line down

Arrow left

One sign to the left

Arrow right

One sign to the right

Tap

Next field

Shift+Tap

Previous field

PgUp

Previous entry

PgDn

Next entry

Home

Home on the line

End

End of the line

Ctrl+Home

First entry

Ctrl+End

End entry

Ctrl+PgUp

Previous screen

Ctrl+PgDn

Next screen

Ctrl+Tap

Next fan

Ctrl+Shift+Tap

Previous fan

 

 

Keyboard shortcuts

 

CTRL+N 

Create a new item 

ALT+F9 

Delete the current item 

F1 

Display the Navision Axapta Help window 

SKIFT+F1 

Display What's This? help for the current field on the open form 

CTRL+K

Filter on the current column (Filter dialogue) 

CTRL+F3 

Define fields and values to filter on (Query dialogue) 

CTRL+F

Find data based on the current column (Find dialogue) 

CTRL+SKIFT+F3

Remove the current filter 

CRTL+ALT+F4 

Open the form displaying the complete list information (for list forms) 

ALT+Arrow down

Open the selection list 

CTRL+HOME 

Go to the first item in the list 

CTRL+END 

Go to the last item in the list 

Page Up 

Previous page of items 

Page Down 

Next page of items 

CTRL+G 

Go to specified page number 

HOME 

Go to top of page 

END 

Go to end of page 

CTRL+PAGE UP

Go to report start 

CTRL+PAGE DOWN

Go to report end 

ALT+F7 

Go to the previous page of data 

ALT+F8 

Go to the next page of data 

TAB 

Next field 

SKIFT+TAB 

Previous field 

CTRL+Page Down

Next field group 

CTRL+Page Up

Previous field group 

CTRL+TAB

Next tab page 

CTRL+SKIFT+TAB

Previous tab page 

CTRL+P 

Print a report of the contents of the current form (auto report) 

CTRL+S 

Save contents 

CTRL+F4 

Save changes and close the current form 

ESC 

Close the current form without saving changes 

CTRL+Q 

Cancel changes 

CTRL+SKIFT+HOME 

Select all (visible) items in a list from last to first 

CTRL+SKIFT+END 

Select all (visible) items in a list from first to last 

CTRL+A 

Select all (visible) items in a list 

 

 

 

 

På mit arbejde har jeg tit brug for at benytte genvejstaster i Axapta og i den forbindelse har jeg gemt dem her så andre også kan få glæde af dem.